Sesongplan høsten 2024

Korpset øver på Slettebakken skole på mandager:
Hovedkorpset (HK) 17:15-20:00 i gymsalen.
Juniorkorpset (JK) 17:30 – 19:00 på musikkrommet, 2. etg. inngang C.
Aspirantkorpset (AK, de som begynner høsten 2024) begynner fellesøvinger i oktober 17:45 – 19:00 i eget rom i musikkromgangen, 2. etg inngang C.

DATOAKTIVITETSTED
19/8Første fellesøving etter ferien (HK, JK)Slettebakken skole
23-25/8Kick-off overnattingsseminar
(HK fredag-søndag, MK+RK lørdag-søndag)
Radøy ungdomsskule, Manger
26/8Fellesøving (HK, JK)Slettebakken skole
2/9Fellesøving (HK, JK)Slettebakken skole
2-6/9Enetimer starter denne uka (HK, JK, AK)Informasjon i Spond
9/9Planleggingsdag: Ikke fellesøvingSlettebakken skole
16/9Fellesøving (HK, JK)Slettebakken skole
23/9Fellesøving (HK, JK)Slettebakken skole
27-29/9LOPPEMARKED – Alle hjelper til 🙂Slettebakken skole
30/9Fellesøving (HK, JK)Slettebakken skole
7-11/10Høstferie: Ingen fellesøving eller enetimer
14/10Fellesøving (HK, JK, AK) (Foreldremøte AK)Slettebakken skole
19-20/10Kunst og håndverk – HK lager kostymer til Stavanger Open
21/10Fellesøving (HK, JK, AK) (Foreldremøte JK, HK)Slettebakken skole
28/10Fellesøving (HK, JK, AK)Slettebakken skole
4/11Fellesøving (HK, JK, AK)Slettebakken skole
8-10/11Seminar (HK fre-søn, JK lør-søn)I Bergen
11/11Fellesøving (HK, JK, AK)Slettebakken skole
15-17/11Fre-søn: HK drar til Stavanger Open
Lør-søn: JK og AK deltar på Fanafestivalen.
HK: Stavanger
JK: Fana kulturhus (Nesttun bybanestopp)
AK: Skjold skole (Skjold bybanestopp).
18/11Fellesøving (HK, JK, AK)Slettebakken skole
25/11Fellesøving (HK, JK, AK)Slettebakken skole
25-29/11Siste enetime før jul denne uka
1/12Søndag: Julespilling (HK)
2/12Fellesøving (HK, JK, AK)Slettebakken skole
8/12Søndag: Julekonsert (HK, JK, AK) 1600
9/ 12Juleavslutning (HK, JK, AK) 1800-2000, med familierSlettebakken skole